1. اخبار جدید
  2. اخبار و رویدادهای اقتصادی
2018/10/22
2018-10-22-18-02-21در این مقاله که در شماره 4 فصلنامه پژوهش های اقتصاد مقاومتی با صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شده است و حاصل کار پژوهشی انجام...
2018/10/22
2018-10-22-17-33-14در ادامه ی سلسله جلسات کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی که از سال 96 آغاز شده بود، اولین جلسه ی این کارگروه در سال تحصیلی 97 با حضور اعضاء و ارائه ی گزارشی...
2018/10/22
2018-10-22-16-47-42فراخوان رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در پی تدوین الگوی پایه‌ی اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن، اهم مبانی و آرمان‌های...
2018/05/19
2018-05-19-12-30-34 در این کارگاه به مزیت های نرم افزار سیتاوی برای فعالیت های پژوهشی در رشته های مختلف پرداخته شد و در دو جلسه ی4 ساعته مهارت های زیر برای مخاطبین دوره...
2018/05/19
2018-05-19-06-41-38     کارگاه مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا (مهارت خوانش متونِ اقتصاد نهادی و شرح دستگاه تحلیلی اقتصاد نهادگرا) به مدت 8 ساعت در محل پژوهشکده...
2018/10/22
2018-10-22-17-58-41در این مقاله که حاصل کار پژوهشی انجام شده در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی بود به رصد و تحلیل محتوای مقالات علمی پژوهشی در 5 سال گذشته پیرامون...