1. اخبار جدید
  2. اخبار و رویدادهای اقتصادی
2018/04/21
2018-04-21-06-04-33 گزارش نشست رهیافت های اقتصاد نهادی برای اقتصاد اسلامی این نشست با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور مشهد در...
2018/04/21
2018-04-21-04-44-30 گزارش نشست واقعیت های اقتصاد غرب و رهیافتهای آن برای اقتصاد ایران    در این نشست که با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی...
2018/03/05
2018-03-05-05-17-59 گفتگوی علمی  با موضوعات رابطه ی اقتصاد نهادی و اقتصاد اسلامی ،مشکلات اقتصاد اسلامی نئوکلاسیکی و لزوم تکمیل جعبه ابزار تحلیلی اقتصاددانان اسلامی با...
2018/03/04
2018-03-04-06-29-01پانزدهمین جلسه کار گروه تعلیم و تربیت اقتصادی با موضوع اثر مرکب و آثار تربیت اقتصادی آن توسط جناب آقای شاهرخی مربی خلاقیت و کارآفرینی و با حضور دانشجویان...