1. اخبار جدید
  2. اخبار و رویدادهای اقتصادی
2018/05/19
2018-05-19-12-30-34 در این کارگاه به مزیت های نرم افزار سیتاوی برای فعالیت های پژوهشی در رشته های مختلف پرداخته شد و در دو جلسه ی4 ساعته مهارت های زیر برای مخاطبین دوره...
2018/05/19
2018-05-19-06-41-38     کارگاه مقدمه ای بر اقتصاد نهادگرا (مهارت خوانش متونِ اقتصاد نهادی و شرح دستگاه تحلیلی اقتصاد نهادگرا) به مدت 8 ساعت در محل پژوهشکده...
2018/04/21
2018-04-21-06-04-33 گزارش نشست رهیافت های اقتصاد نهادی برای اقتصاد اسلامی این نشست با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه پیام نور مشهد در...
2018/04/21
2018-04-21-04-44-30 گزارش نشست واقعیت های اقتصاد غرب و رهیافتهای آن برای اقتصاد ایران    در این نشست که با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی...