بسم الله الرحمن الرحیم


پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی (پژوهشکدة نوع یک) در سال 1386 با حمایتهای ارزنده امام جمعه محترم مشهد مقدس، وزیر محترم وقت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس و معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، و با پیگیری مجدانه زنده ¬یاد دکتر سید علی اکبر رزمی، با هدف برقراری تعامل گسترده با حوزه علمیه و مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج  از کشور و انجام مطالعات بین رشته ای با رویکرد اسلامی، در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج «علیه آلاف التحیه والثناء» آغاز به کار نمود.

شوراي راهبردي پژوهشکده تلاش مي کند تا با بررسي و شناسائي نيازهاي کلان پژوهشي در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و علوم انساني و تعيين خط مشي هاي کلان پژوهشکده بر مبناي آن و همچنين فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت همکاري پژوهشي با حوزه هاي علميه، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي داخل و خارج کشور به منظور ارتقاي کيفيت فعاليت هاي پژوهشي در زمينه هاي مرتبط با اهداف، در بسط و گسترش هر چه بيشتر نظريه پردازي هاي علمي  با رويکرد ديني تأثيرگذار باشد.
ترکيب اعضاء شوراي راهبردي پژوهشکده
•    امام جمعه مشهد مقدس به عنوان رئيس شورا
•    رئيس دانشگاه فردوسي مشهد
•    معاون پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد
•    مسئول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه فردوسي مشهد
•يک نفر از اعضاي هيأت علمي گروه اقتصاد دانشکده علوم اداري و اقتصادي به انتخاب رئيس دانشگاه
پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني داراي 4گروه پژوهشي مي باشد که گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي يکي از اين گروه‌ است. مدير و اعضاي گروه از اعضاي هيأت علمي گروه اقتصاد ِ دانشگاه فردوسی هستند.

اسامي اعضاي هيأت علمي گروه پژوهشي اقتصاد اسلامی


g.jpg

وظايف گروه پژوهشی اقتصاد اسلامی
•    تعیین حوزه های راهبردی مطالعاتی گروه
•    کمک به برگزاری همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
•    تشکیل کارگروههای مطالعاتی متشکل از طلاب حوزه و دانشجویان زیر نظر اساتید تعیین شده توسط گروه
•    ایجاد کرسی مناظره، نقد یا نظریه پردازی
•    برگزاری نشستهای ماهیانه تخصصی با اولویت بحث در مورد وضع موجود مطالعات اقتصاد اسلامی در جلسات اول، پیاده سازی و آماده انتشار نمودن آنها
•    تغذیه جلسه هم اندیشی حوزه و دانشگاه (5جلسه در سال)
•    مساعدت لازم به پژوهشکده در زمینه تجهیز کتابخانه و راه اندازی مجله علمی
•    ارائه طرحهای پژوهشی جهت تصویب به پژوهشکده، اجرای پروژه های مصوب و پیگیری طرحهای قبلی
•    برگزاری سمینارها یک روزه
•    برگزاری جلسات منظم گروه (هر ماه یک جلسه به غیر از جلسه بحث تخصصی)
•    پیشنهاد فعالیتهای آموزشی لازم جهت بررسی در شورای پژوهشی


2502 :تعداد دفعات بازید


موضوعات©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.