لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری

دعوت به همکاری پژوهشي از طرف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.موضوعات©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.