لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   برگزاری جلسه هفتگی کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی

دعوت به همکاری پژوهشي از طرف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.موضوعات©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.